Wyszukanie zwartego ogniwa

Akumulatory » Wyszukanie zwartego ogniwa

Wyszukanie zwartego ogniwa albo uszkodzonego łącznika nie stanowi problemu w akumulatorze z odkrytymi łącznikami. Umiejscowienie podanych wad w akumulatorze z monowieczkiem wymaga pomiarów elektrycznych przy użyciu pomocniczej elektrody kadmowej. W przypadku jej braku można zastosować zwykły pręt ołowiany.