Rejestr stacji obsługi akumulatorów

Akumulatory » Rejestr stacji obsługi akumulatorów

Rejestr stacji obsługi akumulatorów odpowiadających wymaganiom technicznym prowadzi Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów w Warszawie, który także raz w roku przeprowadza kontrole stacji obsługi akumulatorów w zakresie ich zgodności z wymaganiami technicznymi.

Warunkiem prowadzenia stacji obsługi przez jednostki państwowe, spółdzielcze oraz organizacje społeczne obsługujące własne przedsiębiorstwa i inne jednostki, jest zarejestrowanie jej w rejestrze. Zaleca się uzgadnianie projektów technicznych stacji obsługi akumulatorów z Zakładem Remontu i Dozoru Akumulatorów w Warszawie.