Nowy zespół płyt

Akumulatory » Nowy zespół płyt

Nowy zespół płyt wykonuje się w przyrządzie do spawania. Przyrząd ten składa się z podstawy, do której zamocowane są przyrządy, służące do utrzymania płyt w pozycji pionowej w odległości płyt, jedna od drugiej, wymaganej konstrukcją akumulatora. Do przyrządu wstawia się płyty z oczyszczonymi do połysku chorągiewkami. Na chorągiewki nakłada się dwuczęściową foremkę, z której jedna ma wybranie 5 mm listwę z wycięciem tzw. grzebień, a druga część formy zamyka pierwszą tworząc korytko (rys. 10.3). Chorągiewki przechodzą ciasno przez grzebień i wystają w korytku. W wybraniu korytka wstawia się trzpień biegunowy i palnikiem nadtapia podstawę trzpienia, chorągiewki oraz listwę ołowiową, .stanowiącą dodatkowe lutowie (rys. 10.4). Po wypełnieniu korytka ołowiem i wystygnięciu otwiera się formę i wyjmuje z niej gotowy zespół płyt.

Podobny przyrząd uniwersalny, dla różnych zespołów płyt przedstawia rysunek 10.5. W tym przyrządzie grzebień utrzymuje płyty w wymaganej odległości i w pozycji pionowej. Wykonane zespoły mocuje się w imadle lub specjalnym przyrządzie końcówkami w dół. Pomiędzy płyty wsuwa się separatory, żebrami do płyt dodatnich zwracając uwagę, aby znajdowały się one symetrycznie w zestawie i nie uległy uszkodzeniu. Zaizolowany zestaw wyjmuje się z imadła, odwraca i bezpośrednio wstawia do komory ogniowej w bloku, zachowując wymaganą kolejność biegunów. Na zestaw nakłada się wieczka w ten sposób, aby końcówki ogniw weszły w tulejki.

Następnie należy założyć na tulejki łączniki międzyogniwowe, podłożyć pod ich końce foremki i wspawać najpierw końcówkę w tulejce (lekko) a następnie końcówkę w łączniku dodając ołowiu, w celu całkowitego wypełnienia oczka łącznika. Na skrajnych otworach wieczek nakłada się foremkę końcówki biegunowej akumulatora i w pierwszej fazie zatapia końcówkę ogniwa w tulejce wieczka a następnie formuje końcówkę biegunową, topiąc dodatkowy ołów z listwy.