Ładowanie przy stałym napięciu

Akumulatory » Ładowanie przy stałym napięciu

Ładowanie przy stałym napięciu (U) polega na utrzymaniu podczas całego okresu ładowania stałej wartości napięcia na zaciskach. Wartość tego napięcia należy przyjąć w granicach U = 2,35 - 2,46 V. Prąd ładowania maleje wówczas samoczynnie.