Kształt końcówek przewodów łączących akumulator z instalacją pojazdu

Akumulatory » Kształt końcówek przewodów łączących akumulator z instalacją pojazdu

Kształt końcówek przewodów łączących akumulator z instalacją pojazdu zależy od wykonania końcówek akumulatora. Prawie wszystkie typy krajowych akumulatorów samochodowych wyposażone są w końcówki stożkowe (pokazane na rysunku 3.12).